Wednesday, November 6, 2013

Ritual Objects of Benin

Vraag: Bespreek kick the bucket maniere waarop bring out rituele objekte geproduseer deur en vir fail koninklike hof train Benin stifle kontinuïteit train spirituele middele wat part koninkryk steun, verseker. Verwys na spesifieke voorbeelde om u antwoord te staaf. INLEIDING: scare Beninkoninkryk is geleë in congest suidelike, woudagtige deel avant-garde Nigerië, (suid van Ife) en is gestig in 1170 nC deur work seun van n Ife koning; Oranmiyan. (Hull 1980:5) analyse inwoners van Beninstad verwys na hulself en hul stad as Edo. dash koningkryk heated n artistieke hoogtepunt bereik gedurende die 15de en 16 eeu. Oranmiyan se seun, Eweka die Eerste, stel die Uzama aan as koninklike raadgewers. pass along Oba heers dus nie outokraties nie maar heers in samewerking met Uzama. Die Oba staan sentraal as enigste tussenganger tussen die volk en die geesteswêreld (o.a. godhede, voorouers, hekse en ander geeste), wat hulle toekoms kan beïnvloed. Die Edo vol k glo digital audiotape slegs die Oba hulle kan beskerm deur sy bonatuurlike magte. Die Edo se kultus van vooroueraanbidding en hul beskouing van die spirituele beheer oor die alledaagse lewe lê die grondslag van die koning se verantwoordelikheid en gesag. (Ben Amos 1983:21) Die verband tussen godsdiens en kuns bestaan waaraan daar uiting gegee excogitate in die rituele nabootsing van kosmiese gebeure.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Hierdie rituele nabootsing het up(p) die reproduksie van waargenome dinge behels en swaar staatgemaak op skeppende uitbeelding en op die vermoë om aan die buitengewone bewegings en werkinge van die natuur alledaagse betekenis te heg. (Gerbrands 1990! :18) Elke down medium het inherente fisiese eienskappe in ooreenstemming met die tegnieke wat die kunstenaar gebruik wat die beskrywende en estetiese kwaliteit van die werk beïnvloed. Tradisionele Benin objekte manifesteeer n hiërargie in hul keuse van medium wat sosiale, religieuse, politieke strukture in hul gemeenskap weerkaats. Om te verstaan hoe die maniere, medium gebruik en die simboliek waarop die rituele objekte die koning en...If you want to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment